logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 

Strona KPK:

  Aktualności

  Wydarzenia

  Szkolenia

  Poszukiwanie  
  partnerów

  Serwer
  FTP-KPK

  Biuletyn CTI

  Sieć KPK

  Adresy

 

Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami

QOL

Adresy

pod którymi można znaleźć pomoc (dotyczącą 5PR)

 

Informacje dotyczące 1 Programu Tematycznego ,,Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" 5 Programu Ramowego, bieżących konkursów i składania wniosków projektowych można znaleźć:

POLSKA

KOMISJA EUROPEJSKA

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Krajowy Punkt Kontaktowy
Anna Pytko
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa

European Commission
Quality of Life Info-desk
SDME 9/34
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

tel.: +48 22 826 25 02
tel./fax: +48 22 828 53 70

fax: +32 2 299 18 60

e-mail: apytko@ippt.gov.pl

e-mail: quality-of-life@cec.eu.int

5pr.kpk.gov.pl/prog_tem_1/pt-1.html

www.cordis.lu/life

POSZUKIWANIE PARTNERÓW

POSZUKIWANIE PARTNERÓW

Dr Maria Antosiewicz

5pr.kpk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/fp5/src/eoi.htm

e-mail: dantosi@ippt.gov.pl

 

5pr.kpk.gov.pl/partnerzy/partner.html

5pr.kpk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/life/src/eoi.htm

 

Strona QOL:

Strona
główna

Cele i
strategie

Struktura

Typy
projektów

Work
Programme

Konkursy
(dokumenty)

Konkursy
(kalendarz)

 

 

Archiwum


Strona główna Ostatnia modyfikacja:  11.01.2000r. Koordynator 1PT:  
Anna Pytko