logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 

Strona KPK:

  Aktualności

  Wydarzenia

  Szkolenia

  Poszukiwanie  
  partnerów

  Serwer
  FTP-KPK

  Biuletyn CTI

  Sieć KPK

  Adresy

 

Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami

QOL

Cele i strategie

Ekonomiczny i polityczny rozwój Europy spowodował wszechstronny rozwój, wzrost długości życia i lepsze warunki pracy. Na skutek wyższego poziomu i zakresu usług medycznych wydłużyła się średnia wieku mieszkańców Europy, a co za tym idzie zwiększyła się populacja ludzi starszych.

Rozwojowi towarzyszy jednak wzrost kosztów opieki zdrowotnej, degradacja środowiska i wzrost problemów etycznych.

Zarysowały się ewidentne dysproporcje pomiędzy dostępnością zasobów naturalnych i działalnością człowieka. Paradoksalnie dzieje się to w chwili, gdy obserwujemy “eksplozję” wiedzy dotyczącej struktury i funkcji wszystkich organizmów żywych, która może prowadzić do nowych rozwiązań w zakresie np. ochrony zdrowia, farmaceutyków, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Program „Jakość Życia i Zarządzanie Żywymi Zasobami" ma na celu racjonalniejsze udostępnianie zasobów świata ożywionego i poprawienie jakości życia.

Ponieważ potrzeby społeczne i oczekiwania konsumentów są ogromne, należy skrócić i usprawnić drogę od odkryć poprzez produkcję do wykorzystania.

Badania naukowe muszą prowadzić do wymiernych korzyści ekonomicznych i tworzenia nowych miejsc pracy przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach konkursów przeprowadzanych wg ściśle określonego harmonogramu (Kalendarz 1999). Budżet Programu Tematycznego „Jakość Życia i Zarządzanie Żywymi Zasobami" na lata 1998-2001 wynosi 2,413 miliardów euro (szczegółowy budżet poszczególnych obszarów działania (areas i sub-areas) znajduje się w Workprogramme (Konkursy-dokumenty).

 

Strona QOL:

Strona
główna

Pomoc

Struktura

Typy
projektów

Work
Programme

Konkursy
(dokumenty)

Konkursy
(kalendarz)

 

 

Archiwum


Strona główna Ostatnia modyfikacja:  11.01.2000r. Koordynator 1PT:  
Anna Pytko