logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 

Strona KPK:

  Imprezy
  Wiadomości
  Poszukiwanie  
  partnerów
  Serwer
  FTP-KPK
  Sieć KPK
  Kurier KPK
 

Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami

QoL

Informacje o 6.PR
Informacja dla zainteresowanych uczestnictwem w 6PR
W dniu 11 kwietnia br, w siedzibie IPPT PAN w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne o 6PR, na które zaproszono przede wszystkim uczestników konkursu na "Centra Doskonałości" (zob. Imprezy.
Na spotkaniu tym zgłoszone zostały osoby, które zgodziły się być organizatorami (osobami kontaktowymi) prac nad tworzeniem polskich sieci doskonałości w dziedzinach naukowo-badawczych ujętych w dwa priorytety 6 Programu Ramowego.
Są to:
 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka
  1.1.Zaawansowane badania genetyczne i ich zastosowanie dla zdrowia
  Prof. Andrzej Rabczenko, CEMB Warszawa, cemb@ibb.waw.pl
  1.2.Walka z groźnymi chorobami
  Prof. Jan Lubiński, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, lubinski@sci.pam.szczecin.pl

 1. Jakość i bezpieczeństwo żywności 5a. Doc. dr hab. Jerzy Radecki, PAN Olsztyn, radecki@pan.olsztyn.pl
  5b. Środowisko a zdrowie, Prof. Konrad Rydzyński, Instytut Medycyny Pracy Łódź, konrad@imp.lodz.pl

Zgłoszenia uczestnictwa włączenia się do sieci przyjmowane są przez wyżej wymienione osoby.
Materiały informacyjne przedstawione na spotkaniu 11 kwietnia
 1. Towards 6FP
 2. Nowe instrumenty 6. Programu Ramowego
 3. Projekty zintegrowane i Sieci Doskonałości
 4. Konkurs "Expression of Interests"
 5. Stypendia
KONKURSY
Pierwszy konkurs 6.PR
Imprezy (dni informacyjne, szkolenia, warsztaty)
Informacje dla uczestników konkursu na Centra Doskonałości!
możliwość dofinansowania uczestników konkursu z funduszy KBN:
Informacje zamieszczone są na stronie internetowej KBN, w dziale "Finansowanie badań naukowych..."
www.kbn.gov.pl/pub/kbn/docs/1642/1642.html#r5

KBN - dofinansowanie projektów (1), (2), (3)
zarządzenie
UKIE - rejestracja umów
Poszukiwanie partnerów
Wprowadzenie do Quality of Life (QoL)

Strona QOL:

Pomoc

Cele i
strategie

Struktura

Typy
projektów

Work
Programme (pdf)

Work
Programme (zip)

Konkursy
dokumenty

Konkursy
kalendarz

 

Archiwum


Top Ostatnia modyfikacja:  24.04.2002r. Koordynator 1PT:  
Anna Pytko