PT1 - Quality of Life
Strona główna PT1

Planowane konkursy na 2002 rok, ich budżet i terminy:
 

nazwa akcji1 budżet
(mln. euro)
terminy konkursów
KA1: Żywność, żywienie, zdrowie:
                                        (1.1 , 1.2 , 1.3 )
392
31.01.2002
KA4: Środowisko i zdrowie:
                                                 (wszystkie)
32,13
KA5: Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo:
                                  (5.1 , 5.2 , 5.4 , 5.5)
17,44
KA6: Starzejące się społeczeństwo:
                          (6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5)
525
Akcje ogólne: 
                                           (tylko 12 i 13)
76
Stypendia (Training Fellowships)
13
10. 04. 2002
Małe i średnie przedsiębiorstwa (CRAFT) 187
28. 02. 2002
Działania towarzyszące8
(Accompanying Measures)
7
08. 02.2002
Wsparcie infrastruktury badawczej9 1010
08. 02. 2002

 1.  With the exception of KA4 where all areas will be considered together and a single priority list will be produced, the indicative budget will be allocated to each area, or where applicable to each sub-area in proportion to the total requested Community contribution for proposals  eligible to be evaluated

2.  In addition to the amount shown 1 M€ will be allocated to the dedicated joint call on the health and environmental implications of endocrine disrupters (QoL/ENV-2001-ENDO). 5 M€ will be allocated to the call on TSE (OoL-2001-TSE). 1.2 M€ will be allocated to the call for NAS (QoL-2002-NAS). 1.2 M€ will be allocated to the joint call for proposals for accompanying Measures (QoL- GROWTH-EESD-2001-INTEGR) for the integration of NAS in the European Research Area.

3.  In addition to the amount shown 9.5 M€ will be allocated to the dedicated joint call on the health and environmental implications of endocrine disrupters (QoL/ENV-2001-ENDO). 1 M€ will be allocated to the call on TSE (OoL-2001-TSE). 0.6 M€ will be allocated to the call for NAS (QoL-2002-NAS). 0.6 M€ will be allocated to the joint call for proposals for accompanying Measures (QoL- GROWTH-EESD-2001-INTEGR) for the integration of NAS in the European Research Area.

4.  In addition to the amount shown 1 M€ will be allocated to the dedicated joint call on the health and environmental implications of endocrine disrupters (QoL/ENV-2001-ENDO). 2.1M€ will be allocated to the call for NAS (QoL-2002-NAS).  2.1 M€ will be allocated to the joint call for proposals for Accompanying Measures (QoL-GROWTH-EESD-2001-INTEGR) for the integration of NAS in the European Research Area.

5.   In addition to the amount shown 0.8M€ will be allocated to the call for NAS (QoL-2002-NAS).  0.8 M€ will be allocated to the joint call for proposals for Accompanying Measures (QoL-GROWTH-EESD-2001-INTEGR) for the integration of NAS in the European Research Area.

6.   Exclusively for areas 12 and 13. One single list will be produced.

7. Of which 5 M Euro for fish related activities and 13 MEuro for other areas.

8. Proposals for accompanying measures have to plan a starting date for the intended activity at least six months after the cut-off date set for the batch of proposals to which they are submitted.

9.  Only proposals for research and technological development projects, demonstration projects, combined RTD/demonstration projects, thematic networks and concerted actions can be submitted.

10. In addition to the indicated amount of 10 M Euro, 400 000 Euro are allocated to the call for proposals for NAS (QoL-2002-NAS). 400 000 Euro are allocated tothe joint call for proposals for Accompanying Measures (QoL-GROWTH-EESD-2001-INTEGR) for the integration of NAS in the European Research Area.
 
 

CALL FOR PROPOSALS TO EXTEND EXISTING
"QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES" CONTRACTS
TO INCLUDE PARTNERS FROM "NEVLY ASSOCIATED STATES"


nazwa akcji1 budżet 1 2
(mln. euro)
terminy konkursów
KA1:  Żywność, żywienie, zdrowie: 1,2
 
 
 

15.02.2002

KA2: Zwalczanie chorób zakaźnych 1,2
KA3: "Komórki-fabryki" 1,7
KA4: Środowisko i zdrowie 0,6
KA5: Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo 2,1
KA6: Starzejące się społeczeństwo
0,8
Akcje Ogólne 2,0
Wsparcie infrastruktury badawczej 0,4

1. The indicative budget is allocated to each activity on the basis of the Council decision 1999/167/CE adopting the specific programme Quality of Life and modified by the Commision decision C(2000)3302 of 14 Nov.2000.
2. Unspent budget will be returned to the respective activity on the basis of the Council decision 1999/167/CE adopting the specific programme Quality of Life and modified by the Commission decision C(2000)3302 of 14 Nov.2000.


Ogólne dokumenty konkursu.

Wszystkie dokumenty można znaleźć na stronie  http://www.cordis.lu/life/   oraz na naszej stronie w okienku "Konkursy dokumenty".
Możemy przejść również na stronę http://www.cordis.lu/life/calls/calls.htm gdzie znajduje się informacja o wszystkich aktualnych konkursach w Quality of Life.


Bioetyka i akcja Społeczno-ekonomiczna.

W bieżącym konkursie szczególny nacisk położono również na akcje społeczno-ekonomiczne. Wydzielono odrębny budżet w wysokości 7 mln. euro, wyłącznie na te akcje (12 i 13). Mają one deadline: 31 stycznia 2002r. Ustalono specjalną stronę internetową http://biosociety.dms.it/ mającą pomóc potencjalnym uczestnikom.
 
 

Infrastruktury.

Rodzaje infrastruktur, które mogą być dofinansowane w konkursach 2002 (ze względu na specjalistyczny język naukowy tekst - w oryginale):

Classes of research infrastructure supported by the QoL Programme

Research infrastructures may be supported under various areas of the QoL Programme.

Area 14, entitled Support for Research Infrastructures, covers the following classes of infrastructure:


An indicative budget of €10 million will be available for the cut-off date 08.02.2002.

It should be noted that the "Quality of Life and Management of Living Resources" programme will not provide support for tasks that involve the construction and routine operation of research infrastructures, nor for the collection of data (unless the collection is an integral component of the research infrastructure RTD project). The cost of the activities aimed at stimulating the introduction and use of trans-European broadband communication networks for research will however be considered eligible.
 
 

Eksperci.

Dramatycznie brakuje osób oceniających projekty z Polski. Adres, pod którym znajdują się formularze zgłoszeniowe dla ekspertów oceniających projekty: http://www.cordis.lu/expert-candidature/home.html oraz dla innych polskich ekspertów, mogących znaleźć zatrudnienie w Komisji Europejskiej http://www.cordis.lu/fp5-openings/home.html

Są akcje np. KA 2 - Choroby zakaźne, w których nie ma z Polski zgłoszonego ani jednego eksperta. W naukach neurologicznych są zgłoszone trzy osoby. Komisja obiecuje (od wiosny 2000) uproszczone formularze, ale ponieważ ciągle ich jeszcze nie ma, namawiajmy naukowców do składania na istniejących formularzach, bo wcale nie będzie miała Komisja z czego wybierać. Jesteśmy za to jawnie krytykowani.


Konkurs na rok 2001 został ogłoszony 15 listopada 2000.

Podział budżetu na poszczególne akcje w 2001 roku:
 

nazwa akcji  budżet
(mln. euro) 
terminy konkursów 
KA1: Żywność, żywienie, zdrowie  29  15 marca 
KA2: Choroby zakaźne  81  18 października 
KA3: Fabryki komórkowe  41  15 marca 
97  18 października 
89,6  11 grudnia 
KA4: Środowisko i zdrowie  29  15 marca 
KA5: Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo  121  18 października 
KA6: Starzejąca się populacja  42  15 marca 
Akcje ogólne (wszystkie)  126* 18 października 
Akcja ogólna 12: Bioetyka
Akcja ogólna 13: Społ.-ekonomiczna 
28 lutego 
Stypendia (Training Fellowships)  39  1 lutego,
11 kwietnia,
10 października 
Małe i średnie przedsiębiorstwa  Ex. Awads  32  18 kwietnia 
CRAFT  18 kwietnia,
19 września 
Działania towarzyszące
(Accompanying Measures) 
11  9 lutego,
12 czerwca,
11 października 
Wsparcie infrastruktury badawczej  43  9 lutego,
18 października 

* - z tego budżetu część zostanie przeznaczona na akcję 8.5

Całkowity budżet programu Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami” na konkursy 1999-2002 wynosi 2,413 mld. euro.

Na poszczególne lata przeznaczono (wg. planu z 1998 roku):
 
rok
1999
2000
2001
2002
mln. euro
853
617
563
217

Zsumowanie tych kwot daje nam 2,25 mld. euro. Jak widać z budżetów konkursów ogłaszanych w kolejnych latach, w zależności od aktualizowanych potrzeb, budżety są modyfikowane.

Na podstawie danych dostępnych w 2001 roku, tabela wygląda tak:
 
rok
1999
2000
2001
2002
mln. euro
855
625
698
252

Tym razem otrzymujemy sumę: 2,43 mln. euro. W każdym konkursie wprowadzano jakieś zmiany, pewnie w ostatnim, 2002r., też coś się zmieni.
 
 
 


Strona główna Ostatnia modyfikacja:  14.11.2001r. Koordynator 1PT: 
Anna Pytko