logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 

Strona KPK:

  Aktualności

  Wiadomości

  Szkolenia

  Poszukiwanie  
  partnerów

  Serwer
  FTP-KPK

  Biuletyn CTI

  Sieć KPK

  Adresy

 

Wprowadzenie

Problemy badawcze I Programu Tematycznego pogrupowano w akcje kluczowe (key actions) i akcje ogólne (RTD actions of generic nature).

Program ma na celu podniesienie konkurencyjności przemysłu europejskiego i jakości życia mieszkańców Europy, zaspokojenie pilnych potrzeb społeczno-ekonomicznych i rynkowych dotyczących żywności, opanowania chorób, “fabryk komórkowych, zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rybołówstwa oraz zdrowej i niezależnej starości. Ma odpowiedzieć na potrzeby ludności ujęte w przekrojowe zagadnienia polityki Unii dotyczące rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu, środowiska i zdrowia.

Działania ujęte w akcjach kluczowych, mające na celu zmierzenie się z wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi muszą ściśle pozostawać w zgodzie z postępem w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.

Akcje ogólne mają na celu budowę bazy naukowej, w określonych obszarach, strategicznie ważnych na przyszłość, związanych z: pracami nad genomami, naukami dotyczącymi mózgu, zdrowia publicznego, chorób przewlekłych oraz obudowy społeczno-ekonomicznej i etycznej otaczającej nauki biologiczne.

PT1 zawiera również działania wspierające akcje kluczowe i ogólne takie jak: dostęp do infrastruktury badawczej, upowszechnianie wyników i wykorzystanie rezultatów badań, szkolenia, oraz wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przy tworzeniu strony wykorzystano dokumenty zamieszczone przez Komisję Europejską w bazie Cordis.

Strona QOL:

Pomoc

Cele i
strategie

Struktura

Typy
projektów

Work
Programme

Konkursy
dokumenty

Konkursy
kalendarz

 

Archiwum


Strona QoL Ostatnia modyfikacja:  16.05.2000r. Koordynator 1PT:  
Anna Pytko