ARCHIWUM IST

Data zdjęcia ze strony:

2002-04-24

Zawartość:

IST Work Programme 2000 and 2001

Data zdjęcia ze strony:

2002-04-24

Zawartość:

NSA!!!! dołączanie się do projektów w całym IST

Data zdjęcia ze strony:

2002-04-24

Zawartość:

GÉANT europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/00/1118|0|RAPID&lg=EN PIONIER(kbn.icm.edu.pl/analizy/pionier/new/) European Research Area Bill of Rights for Citizens in the Global Information Society European Multimedia  Forum

TRAIN-IT: start up a new business in IST!

UWAGA!!! Lista projektów do których można się dołaczyć-konkurs zamyka się 28 lutego 2002

call 8 - deadline 28/02/2002 - KONKURS ZAMKNIETY

Projekty Towarzyszace w IST-Centra Doskonałości - procedury formalne

Wszystkie polskie  projekty IST. Kogo pytać czy mój temat odpowiada Linii Działania

Kontrakty i zarządzanie projektem  TRAIN-IT: start up a new business in IST!

Data zdjęcia ze strony:

2002-04-25

Zawartość:

Nagroda IST PRIZE 2002 rok

Czy mój temat odpowiada wybranej przeze mnie linii działania? Osoby odpowiedzialne za kolejne linie działania w konkursach IST:IST Call 4:   Excel (39 KB)   HTML (100 KB)   Excel ZIP (10 KB)IST Call 5:   Excel (45 KB)   HTML (114 KB)   Excel ZIP (11 KB)IST Call 6: *
IST Call 7*