Szanowny Panie,
Uprzejmie informuje, że Ministerstwo Komunikacji i Technik Informacyjnych Rumunii we współpracy z Komisja Europejska Organizuje w dniach 9-11 października 2002 roku w Bukareszcie konferencje Information Society Technologies for Broadband Europe. Według zamierzeń organizatorów, konferencja ta ma stanowić pomost pomiędzy 5. a 6. Ramowym Programem Rozwoju Badań, Postępu Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej i zostać poświecona technologicznym aspektom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Adresowana jest do obecnych i przyszłych uczestników Programu IST z krajów unijnych oraz kandydujących zainteresowanych szerokopasmowymi technologiami i usługami.
W związku z zaakceptowaniem przez Pana min. J. K. Frąckowiaka propozycja przekazania informacji o tej konferencji do Państwa jako KPK 5. i 6.PR w celu jej rozpowszechnienia uprzejmie proszę o możliwie szerokie rozpropagowanie tej informacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji http://broadband02.ici.ro/.
 
Z poważaniem,
Grażyna Omarska

************************************************

p.o. Dyrektor

Departament Systemów Informatycznych KBN tel. 022/6254225

ul. Wspólna 1/3 6255151

00-529 Warszawa 53 fax 022/6254265

e-mail: gomarska@kbn.gov.pl

************************************************