PT2 HOME

Cele i strategia


Wstęp

Motyw Społeczeństwa Informacyjnego w 5 Programie Ramowym Europejskich Projektów Badań i Prezentacji (zdefiniowany w propozycji Komisji Europejskiej Utworzenia przyjaznego Społeczeństwa Informacyjnego, nazywanego dalej Programem Technologii Społeczeństwa Informacyjnego - Information Society Technologies (IST) Programme) został zaakceptowany 22 grudnia 1998 r.

Głównym celem pierwszego roku realizacji programu jest umocnienie przyjazności dla użytkownika w zakresie społeczeństwa informacyjnego: poprawianie dostępności, odpowiedniości i jakości usług publicznych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i starszych: umacnianie obywateli w roli zatrudnionych, przedsiębiorców i klientów, ułatwianie twórczości i dostępu do nauki, pomoc w rozwijaniu wielojęzycznego i wielokulturowego społeczeństwa informacyjnego, zapewnianie ogólnego dostępu i budowa łatwych w obsłudze i zgodnych z intuicją interfejsów, oraz zachęcanie do projektowania ze względu na szerokie grono użytkowników. Te zagadnienia zostały podjęte w jednolity, zgodny i komplementarny sposób w każdej z Akcji Kluczowych.

Drugim celem jest integracja i zbieżność pomiędzy przetwarzaniem informacji, komunikacją i mediami. Ma to swoje odbicie w kolejnych Akcjach Kluczowych. I Akcja Kluczowa wspiera nowe modele świadczenia usług publicznych. II Akcja Kluczowa tworzy kontekst dla nowych narzędzi pracy i systemów handlowych. III Akcja Kluczowa łączy interakcyjne techniki publikacji z dziedzictwem kulturowym. IV Akcja Kluczowa obejmuje rozwój technik infrastrukturalnych.

Trzecim celem będzie globalizacja współpracy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Nowe zasady uczestnictwa krajów trzecich umożliwią korzystanie z szerszej bazy współpracy, już osiągniętej w IV Programie Ramowym, w celu uczynienia programu IST środowiskiem globalnej współpracy europejskiej. Ten cel będzie realizowany za pomocą Środków Wsparcia IST.

Zakres Programu będzie corocznie korygowany w konsultacji z Grupą Doradczą IST.

Programme objective: A User-friendly information society

The strategic objective of the Information Society Technologies (IST) Programme is to realise the benefits of the information society for Europe both by accelerating its emergence and by ensuring that the needs of individuals and enterprises are met. It is managed by the European Commission, with the assistance of the IST Committee consisting of representatives of each Member and Associated State. The Commission and the IST Committee are supported in their work by an IST Advisory Group of some 25 members who are highly experienced in this field. They provide independent expert advice concerning the content of the IST Workprogramme.

The IST Programme has four inter-related specific objectives. For the private individual, the objective is to meet the need and expectation of high-quality affordable general interest services. For Europe's enterprises, workers and consumers, the obj ective is to enable individuals and organisations to innovate and be more effective and efficient in their work, thereby providing the basis for sustainable growth and high added-value employment while also improving the quality of working life. In t he sector of multimedia content, the key objective is to confirm Europe as a leading force, realising its full potential. For the enabling technologies which are the foundations of the information society, the programme objective is to drive their de velopment, enhance their applicability and accelerate their take-up in Europe.

The Programme follows on from the ESPRIT, ACTS and Telematics Applications Programmes, which were carried out by the Community within the 4th Framework Programme. It is based on a new, integrated approach which reflects the increasing convergence of the information and communications technologies which were addressed individually by those programmes.

Programme strategy

Community-funded research in information and communication technology is integral to the overall strategy of the European Union for the Information Society.

Socio-economic needs. Work will target the benefits that information society technologies offer in all industrial and societal activities, from more competitive methods of working and doing business to higher-quality lower-cost general interes t services or new forms of leisure and entertainment.

European added-value. Carrying out research and technology development collaboratively across Europe is important in a number of ways; for example to reach a critical mass in terms of skills or other scarce resources; to establish the consensu s necessary for standardisation; or to assist with issues such as interoperability.

European competitiveness. Information society technologies support a rapidly increasing range of products and processes throughout the economy. To be competitive in the global marketplace, Europe needs to master both the supply and use of such technologies.

Key considerations which guide programme planning are integration - the need for a single integrated programme reflecting the convergence of technologies and media, industries and markets; and flexibility - ensured by using a "rolling" Workprogramme which refocuses over time in response to industrial, social and technological changes.

Key new features in the programme is the development of cross-programme themes which aim to support the integration of work at the programme level for topics which cut across the programme architecture. Two types of theme are included in the workprogramme. The first are the set of cross-programme actions (CPAs) which are specified in the workprogramme and for which RTD proposals are invited. The second are cross-programme clusters (CPLs) - an open mechanism - which invites proposals that help focus, co-ordinate and/or integrate activities amongst related, ongoing RTD projects throughout the programme.


PT2 HOME
menu
(dla wersji bez ramek)
               
autorzy
Modyfikowano: