KONKURS EXPRESSIONS OF INTEREST - zamknięty

czerwiec – lipiec 2002 – ocena EoI (powinna pojawić się niebawem   na  stronach CORDISu)
lipiec 2002 - ogłoszenie streszczeń EoI  na stronie CORDIS
wrzesień 2002  - publikacja analizy zgłoszonych EoI

20 marca Komisja Europejska ogłosiła konkurs na zgłaszanie koncepcji i tematów przyszłych projektów zintegrowanych i sieci doskonałości. Zgłoszenia będą wzięte pod uwagę w oparcowaniu zakresu tematycznego pierwszych konkursów projektowych 6 PR.
 
 

Jak wziąć udział w Konkursie??

Pozyskać dokumentację potrzebną do złożenia wniosku.

Jak to zrobić?

Wydrukować i zapoznać się z dokumentacją konkursową:
  Call text - oficjalne ogłoszenie konkursu

  Guide for submitters - przewodnik dla wnioskowdawców opisujący zasady wzięcia udziału w konkursie.

  Priority thematic areas of Research in FP 6 - obszar priorytetowych tematów badawczych w 6 Programie Ramowym.

  Information on Networsk of Excellence and Integrated projects - Informacja na temat projektów zintegrowanych i sieci doskonałości.

  Forms - formularz administracyjny.

  Help and Information Desk Adress for the Different Thematic Priorities - Pomoc i informacja, kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne priorytety.
   

Zgodnie z przewodnikiem dla wnioskodawców: - cel i uzasadnienie propozycji

- ogólny opis metody osiągnięcia założonego celu

informacje odpowiednie dla proponowanego projektu Zintegrowanego lub Sieci Doskonałości.

Propozycje wysłać na adres:

Fp6-eoi2002@cec.eu.int
do dnia 7 czerwca 2002W razie problemów z wypełnieniem formularza lub sformułowania propozycji należy zgłosić się o pomoc do najbliższego Punktu Kontaktowego.

Prosimy o przesłanie kopii formularza na adres KPK:

eoi@npk.gov.plKto może uczestniczyć?

Konkurs skierowany jest do zespołów badawczych, instytucji i organizacji z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów stowarzyszonych lub krajów trzecich oraz grup takich instytucji i organizacji międzynarodowych, które zamierzają swtorzyć konsorcja i złożyć wnioski o projekty zintegrowane lub sieci doskonałościw  późniejszych konkursach w 6 PR.
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Dorota Leśkiewicz