PT2 HOME

Zapytaj bezpośrednio Komisję

Komisja Europejska - Directoriate Generale Information Society - zachęca do bezpośrednich kontaktów uczestników Programu IST, poszukujących rady, chcących skonsultować projekt przed złożeniem, planujących konferencję, ...

Do zadawania ogólnych pytań dotyczących IST należy używać adresu IST InfoDesk (punkt 1 poniżej).
Aby zapytać o zawartość konkretnej linii działania, należy pytać osobę za nią odpowiedzialną (punkt 2).
Pytania związane z prawami autorskimi można kierować do IPR Helpdesk (punkt 3).

Dla ułatwienia wszelkich Państwa kontaktów z Komisją zamieszczam tu również wszystkie znane mi źródła informacji o e-mailach, telefonach i adresach.

  1. Ogólne pytania dotyczące IST - procedury, zasady, ...: IST Infodesk - e-mail: ist@cec.eu.int
  2. Wszelkie pytania dotyczące praw autorskich, własności intelektualnej: Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk: *
  3. Strona IST DG:   HTML (serwer Europa)
  4. Schemat organizacyjny IST DG:   PDF (303 KB)   PDF ZIP (136 KB)
  5. Strona Research DG:   HTML (serwer Europa)
  6. Strony wszystkich DG Komisji:   HTML (serwer Europa)

Niezależnie od tego, oczywiście zawsze możesz zwrócić się do swojego najbliższego Punktu Kontaktowego.


PT2 HOME
menu
(dla wersji bez ramek)
               
autorzy
Modyfikowano: