PIERWSZE KONKURSY 6. PROGRAMU RAMOWEGO

20 marca 2002 zostało opublikowane zaproszenie do składania Expressions of Interest (EoI) dla pierwszych konkursów 6PR, (które zostaną ogłoszone na jesieni br.)
Identyfikator EoI: [EOI.FP6.2002].
Termin nadsyłania EoI: 7.06.2002
Sposób wysyłania EoI: elektronicznie na adres fp6-eoi2002@cec.eu.int
Wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do zgłoszenia proponowanych tematów na projekty zintegrowane i sieci doskonałości znajdują się na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments/home.html