5FR - CORDIS

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
INSTITUTE OF FUNDAMENTAL TECHNOLOGICAL RESEARCH POLISH ACADEMY OF SCIENCES
National Contact Point

 

IPPT

 

 

  

 

 

Growth home page - CORDIS

 

Konkurencyjny i zrównoważony rozwój technologiczny
Competitive and Sustainable Growth

Informator

 

Growth Quick Reference Guide - CORDIS

 

 

  

 

 

Prezentacja Dr Wiktora Raldowa ze szkolenia 21.06.2002 6.PR Instrumenty w 6.PR

Pierwszy dzien szkoleniowo-informacyjny 6.PR Program

Zglaszanie (potrzeb badan/uczestnictwa) pierwszych konkursow 6. Programu Ramowego na lata 2002-2006

Wyniki konkursu na dolaczanie

 

Konkurs KPK na ekspertów

Polskie granty dla MSP

Polsko-niemieckie pomiary i testowanie

Craft-y dla MSP i jednostek naukowych
Wyniki I-IV konkusów Growth

Adresy sieci tematycznych czwartego programu ramowego

Udział Ameryki Word 7 HTML i Chin Word 7 w projektach  Growth z dziedzinie materiałów

Konferencje/Warsztaty/Spotkanie brokerskie/Szkolenia

18-19.06.2002 Warszawa -- Europejska konferencja "Integracja infrastruktury pomiarowej"
Program Rezerwacja hotelu Formularz zgloszeniowy Strona www konferencji


5 PR RTD
Strona NPK
Jak uczestniczyć
Konkursy
Szukanie partnera
Biblioteka 5PR
Wiadomości o 5PR
Wydarzenia
Kontakty
Z ostatniej chwili?
PROGRAM GROWTH

Wstęp
Obszary badawcze
Budżet
Kalendarz konkursów
1.RTD,demonstracyjne,R&D,
2.SME,Stypendia,IMS,AM,EoI
3.Zamawiane

Formularze
Zmienione formularze
Zgłoszenie potrzeby badań

Vademecum

Instytut wirtualny
Konkursy zamawiane

KONKURSY GROWTH

1. Konkurs (rok 1999)

Konkurs Growth 1999

Konkursy roku 2000


2. konkurs  15.12.1999-31.03.2000
Priorytety
Ściągawka dla AK2

Istotne zmiany 2 konkursu


3. konkurs  06.06.2000-29.09.2000
Priorytety
Ściągawka dla AK2

Konkursy roku 2001


wykorzystajmy ostatnią szansę
4. konkurs  15.12.2000-31.03/15.05. 2001
Ściągawka dla AK2

Materiały ze szkoleń


Ostatnie wakacje z Growth-em
5. konkurs  01.06-17.09.2001 Ściągawka dla AK2

Wyniki realizacji Programu GROWTH

 

Poradnik szybkiego dostępu

Ostatni konkurs Growth June 2001 lewa część tabeli w Konkursy 2001 roku – 5. konkurs

Ostatnia modyfikacja: 08-07-2001

Tytuł

Promocja konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu

Zadania

Wspieranie działań badawczych prowadzących do konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju, w szczególności tam gdzie te dwa elementy wzajemnie oddziałują na siebie. Zadaniem przemysłu będzie zarówno określanie obszarów współpracy oraz jednoczenie projektów, szczególnie interdyscyplinarnych w celu rozwoju nowych technologii i poprawy innowacyjności w Europie.

Obszary naukowe  

Akcje kluczowe

 • Innowacyjne produkty, procesy i organizacja
 • Zrównoważona mobilność i wymienność środków transportu
 • Transport lądowy i technologie morskie
 • Nowe perspektywy dla aeronautyki

Akcje ogólne

 • Materiały i ich technologia produkcji i przetwarzania (MAT)
 • Nowe ulepszone materiały i technologie produkcji w hutnictwie stali
 • Pomiary i testy

Wsparcie infrastruktury

Konkursy

 • KONKURS ZAMAWIANY DLA M&T,INFRASTRUCTURE
  Data otwarcia: 13.10.2000
  Data zamknięcia: 15.03.2001
  Tekst konkursu
  DOC HTML
  Opis zadan
 • trzeci konkurs
  Data otwarcia: 06.06.1999
  Data zamknięcia: 29.09.2000
 • drugi konkurs
  Data otwarcia: 15.12.1999
  Data zamknięcia: 31.03.2000

Konkurs uruchomiony 30 czerwca 1999

Konkursy uruchomione 16 marca 1999

 

Wsparcie finansowe

 

Całkowity budżet: 2705 milionów euro

Przydział budżetu na akcje

 

Źródła informacji i pomocy

 

Strona serwisowa Growth

 

Dokumenty na konkurs 15.06.1999-29.09.2000

 

 • Program pracy
  Wersja :     PDF
  Wersja Word 7:   DOC
 • Poradnik dla składających

Część 1

Wersja :    PDF

Wersja Word 7:    DOC

Część 2

Wersja :    PDF

Wersja Word 7: DOC

Formularz do wstępnej oceny wniosku (pre-proposal check form): DOC

 • Poradnik dla oceniającego
 • Dodatkowa informacja dla akcji kluczowej "Zrównoważona mobilność i wymienność (tylko na konkurs 15.12.1999-31.03.2000)
 •  

Wersja : PDF

Wersja Word 7: DOC

 • Dodatkowa informacja dla akcji kluczowej "Zrównoważona mobilność i wymienność (tylko na konkurs 15.06.2000-29.09.2000)
 •  

Wersja : PDF

Wersja w Word 7: DOC

 

Kontakty

 

Krajowy Punkt Kontaktowy
Punkt informacyjny programu "Growth"
E-mail: pt3@npk.gov.pl

Europejska Komisja
Punkt informacyjny programu "Growth"
E-mail: growth@dg12.cec.be

 

Przeprowadzone (lub w trakcie realizacji) prace badawcze

 

Odpowiednie programy naukowe zrealizowane w ramach 4 Programu Ramowego (1994-98) zawierają:

Prowadzone prace badawcze w ramach piątego programu ramowego

 

stronę projektuje i utrzymuje Zbigniew Turek   zturek@ippt.gov.pl
liczba odwiedzin     razy od 18.02.2000. stat4u

Sprawy finansowania projektów unijnych Rozprawa o kosztach
Kalkulujemy koszty
Udział finansowy KBN
Ułatwienia podatkowe Formularz SPUB_M
Warto przeczytać
Polacy w 4 PR
Zanim wyślemy wniosek
Kryteria oceny
Gdzie wysyłać wnioski?
Dodatkowe informacje Koordynacja
Słowniczek
Bądźmy aktywni
Eksperci do UE
Jak wypełniać formularz
Formularz KPK
Formularz do bazy Intranetowej
Bazy danych

PROPOZYCJE ZAGRANICZNE

II konkurs

Alitec
Diagnost
Ixtream
Profile7
Robosoft
Visir
Polybios
Searchf1
Polymer
Gr_Prog1
Saga
Radical
Lne
Shipd
Kiefer
Eoiapre1
MILKshort
SEARCH

III konkurs

 • Projekty RTD

Alstom
emc_tech
hungary1
incoma
kanel
nonitisi
polybios2
Masiomo

 • Projekty CRAFT

INCOMA
MoniTiSi

IV konkurs

V konkurs

PROPOZYCJE POLSKIE

II konkurs

 

Confifor
Dob1
Dob2
membrane
mfi_urg
Optim
Search_f
Urgent_s
Urgent5
Urgent6
Won1
Forming of sheets
Gear Transmissions
Control
Nonholonomic systems
Cost benifit

III konkurs

hysteres
mfi_urg
poszuk1

Polacy chcšcy uczestniczyć w 3 PT
Organizacje naukowe i badawcze

Przy tworzeniu tej strony korzystano z dokumentów, dotyczących trzeciego programu tematycznego "Zrównoważony i konkurencyjny wzrost", jakie Komisja UE zamieściła w bazie CORDIS.

Na tej stronie zamieszczono sporo tekstu w języku polskim. Jeśli chodzi o zadania badawcze to ich nazwy nie wszędzie są zgodne z ich angielskimi odpowiednikami. Żeby przybliżyć tematykę niektórych zadań, ich nazwy podano w sposób opisowy, odzwierciedlający oczekiwane rezultaty zawarte w planie pracy ( HTML ). W większości przypadków jednakże podano również odpowiednik w oryginale a przede wszystkim zachowano numerację zawartą w planie pracy.

Strona jest ciągle korygowana. Zawarte są na niej wszystkie informacje niezbędne do opracowania merytorycznego wniosku projektowego ze szczególnym uwzględnieniem 3 konkursu 06.06.2000-29.09.2000.

top


WSTĘP:

Program Tematyczny "Promocja konkurencyjnego i zrównoważonego wzrostu" ogłoszono w celu rozwiązywania problemów badawczych i głównych społeczno-ekonomicznych wyzwań stojących przed Europą. Program ten ma jasno sprecyzowane zadania; poprawy ekonomicznego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie poprzez wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć europejskiego przemysłu prowadzących do poprawienia konkurencyjności oraz wspierania polityki badawczej Unii, nakierowanej na konkurencyjny i zrównoważony rozwój.

Program ten skupia się na technologiach niezbędnych do projektowania i produkcji wysokiej jakości wyrobów i do rozwoju ekonomicznych systemów i środków transportu, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska. Wiąże się to ściśle z rozwojem nowych jakościowo materiałów, niezawodnych metod pomiarowych i testujących i optymalnego wykorzystania szczególnych infrastruktur badawczych.

Program ten wspiera działania badawcze, w szczególności projekty badawczo rozwojowe (BRT), które odpowiadają potrzebom społeczno-ekononomicznym, stymulują Europejską wartość dodaną, wspierają Europejską konkurencyjność i przyczyniają się do harmonijnego rozwoju.

Budżet tego programu wynosi 2 705 milionów euro i obejmuje okres 1998--2002.

top


OBSZARY BADAWCZE I PRZEWIDZIANY BUDŻET: wersja oryginalna

Akcje kluczowe mają jednoczyć wysiłki w różnych dziedzinach badawczych (np. materiałoznawstwo, chemia, fizyka, zastosowania technologii informatycznych, technologii bez zanieczyszczeń, czynników ludzkich, badań społeczno-ekonomicznych) dla osiągnięcia zamierzonego celu. Osiągnięcie masy krytycznej będzie tutaj istotne, żeby osiągnąć konkretne i widoczne wyniki.

top