Konkurs GROWTH JUNE 2001 === Ogłoszenie konkursu HTML=== === Program pracy (WORD 7.DOC, HTML),Działania pośrednie ogłoszone w konkursie GROWTH 2001 ( HTML ) są następujące:


I. Projekty badawczo-rozwojowe o USTALONYM terminem składania wniosków projektowych

UWAGA
Wnioski projektowe z tego rozdziału przysłane po terminie nie będą rozpatrywane

  1. Akcja kluczowa 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacja (OBSZAR ZAMKNIETY)

 

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3

 

  1. Akcja kluczowa 2: Zrównoważona mobilność i wymienność środków transportu html
    Sustainable Mobility and Intermodality Zadania, priorytety i strategia

Zadania akcji kluczowej nr 2 maja charakter strategiczny i dlatego też Unia Europejska określiła bardzo szczegółowe cele stawiane konkretnym zadaniom z tej akcji. Szczegółowy opis dotyczący tych zadań ( w tym opis zagadnienia, opis zadania, oczekiwane wyniki, rodzaj finansowania, czas kontraktu a także wskazówki dotyczące profilu konsorcjum ) można znaleźć w dokumencie Additional Information for Key Action "Sustainable Mobility and Intermodality" HTML DOC

Obszary badawcze tej akcji kluczowej są następujące:

·         2.1: Socio-ekonomiczne scenariusze dla przemieszczania ludzi i towarów

·         2.2: Infrastruktura i jej powiazania z systemami i srodkami transportowymi

Priorytetem na ten konkurs jest jedno celowe zadanie badawcze SMART RAIL i projekty RTD z wyżej przedstawionych obszarów badawczych (patrz Ostatnie wakacje z Growth-em)

 

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3

 

  1. Akcja kluczowa 3: Transport lądowy i technologie morskie

      Land Transport and Marine Technologies Zadania, priorytety i strategia html

 

W konkursie czerwcowym sieci tematyczne i akcje skoordynowane będą obejmować wszystkie zadania akcji, natomiast projekty BRT, demonstracyjne i złożone będą dotyczyły obszarów

3.1 Technologie krytyczne dla transportu lądowego i kolejowego

 

 3.1.1 Wydajne, czyste i inteligentne technologie transportu drogowego i kolejowego

        Projekty w tym obszarze dotyczą układu napędowego, obniżania hałasu, tłumienia drgań, poprawy cech aerodynamicznych, koncepcji lekkich   pojazdów oraz niskiego zużycie paliwa

 

 3.1.2 Innowacyjne i bezpieczne koncepcje pojazdów drogowych i kolejowych

         W tym obszarze projekty powinny dotyczyć m.in. poprawy bezpieczeństwa i opracowania nowych  koncepcji bezpiecznego pojazdu

 

  3.1.3 Oddziaływanie człowiek-pojazd

    Prace w tym obszarze powinny zajmować się badaniami prowadzącymi do zwiększenia efektywności oddziaływania kierowca/pasażer/pojazd oraz   zapewnienia niezawodnej obsługi, sprawnego zarządzania, ergonomii i ogólnego komfortu

3.2: Krytyczne  technologie morskie

 

3.2.1: Wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska statki i tankowce

3.2.2: Maksymalizacja efektów zarządzania i wykonania zadań tankowców

3.2.3: Innowacyjne technologie do monitorowania, badań i zrównoważonej eksploatacji morza

 

 

Oprócz wyżej opisanych priorytetów konkurs ten przewidział otwarcie  następujących platform technologicznych

·         TP1 - Nowe koncepcje pojazdów naziemnych; wyższa wydajność systemów

·         TP6 - Sprawna operacyjność  i   przeładunek

Platforma technologiczna TP1. Nowe koncepcje pojazdów transportu lądowego.

            Platforma ta ma integrować i testować energooszczędne i bliskie zeru emisji zanieczyszczeń inteligentnych  ciągników na konwencjonalne i alternatywne źródła napędu. W przypadku pojazdów hybrydowych/elektrycznych należy wykazać możliwość bezemisyjnego działania przy zachowaniu bezpieczeństwa, niezawodności i sprawnych rozwiązań technicznych

 

     Rezultaty platformy technologicznej będą testowane przy obecności przemysłu pokazując wykonalność nowych koncepcji napędowych i operacyjnych w pojeździe.

Platforma technologiczna TP6. Efektywna interoperacyjność i przeładunek

            Integracja i testowanie zaawansowanych koncepcji przewozu towaru i przeładunków w obszarach przybrzeżnych.

 

     Rezultaty platformy technologicznej powinny demonstrować praktyczne koncepcje wielomodalnego transportu ze szczególnym uwzględnieniem transportu ładunków z lądu na morze.

 

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3

 

 

 

 

 

  1. Akcja kluczowa 4: Nowe perspektywy w aeronautyce

New Perspectives in Aeronautics Zadania, priorytety i strategia

html

Konkurs czerwcowy będzie zamknięty dla projektów BRT, demonstracyjnych i złożonych; natomiast sieci tematyczne i akcje skoordynowane mogą obejmować wszystkie obszary akcji kluczowej – patrz program pracy.

4.    Dla pomiarów i testowania Konkurs czerwcowy będzie otwarty jedynie dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych.

 
5. Działania BRT o charakterze bazowym
Generic Activities Zadania, priorytety i strategia html

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3

Istnieje możliwość dołączenia się do biegnących projektów (informacja na 5pr.kpk.gov.pl/prog/tem_3
top


II. Zadania z CIAGŁYM schematem składania wniosków

Wnioski grantowe według tego schematu mogą być przesyłane w dowolnym czasie jednakże są one oceniane w określonych terminach

1.       Stypendia dla przemysłu

2.       Stypendia dla doświadczonych pracowników naukowych

Termin ostateczny składania wniosków upływa 20.03.2002r. o godz. 17.00. Wnioski projektowe będą oceniane pakietami zgodnie z następującym harmonogramem: 19.09.2001 i 20.03.2002

Ostateczny termin składania projektów upływa 17.04.2002r godz. 17.00 dla projektów CRAFT. Wnioski projektowe będą oceniane pakietami zgodnie z wstępnie ustalonym terminem przesłania projektów 19.09.2001, 16.01.2002, 17.04.2002.

Termin ostateczny składania projektów upływa 15.03.2002r. godz.17.00. Projekty będą oceniane pakietowo zgodnie z wstępnie ustalonym terminem przesłania projektów: 15.09.2001, 15.03.2002

top