Konkurs M&T, Infrastructure (6 mln) PDF

Konkurs M&T, Infrastructure jest konkursem zamawianym opracowanym w odpowiedzi na ogłoszone przez Komisję Europejską Zgłoszenie potrzeby badań oraz potrzeby wsparcia dla infrastruktury badawczej Konkurs ten obejmuje zadania o charakterze bazowym z grupy Pomiary i Testowanie oraz z grupy obejmującej Wsparcie dla infrastruktury badawczej. Zadania przewidziane w tym konkursie dla grupy Pomiary i Testowanie mają dotyczyć "Metodologii związanej ze wsparciem dla standardyzacji oraz polityki europejskiej". W tej części konkursu przygotowano 11 tematów. Opisano je w

Konkursu przewiduje 4 mln euro na zadania z tej grupy tematycznej.

W ramach wsparcia dla infrastruktury badawczej konkurs ten realizowany będzie poprzez sieci tematyczne (Thematic Networks) obejmujące trzy tematy opisane szczegółowo w

Na tę część konkursu przewidziano 2 mln euro.

Przy składaniu projektów dotyczących tego konkursu można dołączyć również wniosek o finansowanie stypendysty z krajów rozwijających się.

Termin składania wniosków upływa 15.12.1999r o godz. 17.00.

UWAGA Dla tego konkursu opracowano dodatkowy poradnik "Guide for Proposers" HTML