Zamieszczam tę listę ponad 150 uczestników 4 Programu Ramowego Unii Europejskiej chcąc pokazać ludzi sukcesu. Lista ta może jednocześnie posłużyć jako źródło ewentualnych kontaktów naukowych dla chcących wziąć udział w 5 Programie Ramowym. Zachęcam również do kontaktowania w celu tworzenia zespołów naukowych na potrzeby projektów badawczych 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

UDZIAŁ POLSKICH ORGANIZACJI W 4 PROGRAMIE RAMOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Polskie organizacje uczestniczące w 4 PR UE Polskie organizacje uczestniczące w Programie Tematycznym "Pomiary i Testy" 4 PR UE