WYNIKI CZWARTEGO KONKURSU Growth December 2000    Polskie projekty
 
WYNIKI TRZECIEGO KONKURSU   Wszystkie projekty    Polskie projekty
Wyniki drugiego konkursu 15.12.1999-31.03.2000   Status projektów  Uczestnicy konkursu
Baza danych projektów finansowanych z pierwszego konkursu  18 polskich projektów  Pozostałe projekty