Pierwsze wyniki realizacji programu
“Konkurencyjny i zrównoważony wzrost”

 

27 i 28 maja 1999 roku w Stuttgarcie, w Niemczech zebrał się Komitet Programowy programu Wzrost, 3 Programu Tematycznego Unii Europejskiej pt. “Konkurencyjny i zrównoważony wzrost

Posiedzenie dotyczyło :

1 Projekty przygotowawcze dla MŚP

W ramach programu Wzrost na majowy termin oceny złożono w sumie 152 projekty przygotowawcze, w których uczestniczy 317 MŚP. 17 projektów nie spełniło kryteriów prawnych wymaganych od wniosków a dodatkowe 72 projekty zostały odrzucone w trakcie oceny.

Koordynatormi projektów przygotowawczych dla MŚP są:

(1) Projekty przysłane

Austria 2, Belgia 2, Dania 4, Francja 13, Niemcy 11, Irlandia 1, Włochy 24, Hiszpania 22, Szwecja 2, Holandia 18, Wielka Brytania 48, Czechy 1, Łotwa 4.

(2) Projekty wybrane

Austria 2, Dania 1, Francja 9, Niemcy 7, Włochy 6, Hiszpania 6, Holandia 7, Wielka Brytania 24, Łotwa 1.

Projekty dopuszczone do oceny:

Akcja kluczowa

Działania ogólne

 

Projekty przysłane

Projekty wybrane

 

Projekty przysłane

Projekty wybrane

AK1

73

34

Materiały

34

14

AK2

3

3

Pomiary i testy

8

5

AK3

16

6

Infrastruktura badawcza

0

0

AK4

1

1

     

suma

93

44

suma

42

19

 

Współczynnik sukcesu dla tych projektów wynosi 46%.

 

2. Zgłoszenie potrzeby badań oraz zgłoszenie potrzeby wsparcia infrastruktury badawczej.

Do 30 kwietnia 1999r wpłynęło ogólnie 78 wniosków określających takie potrzeby, z czego ocenionych zostało 50.

Konkurs zamawiany (dedicated call), dotyczączy zgłoszonych potrzeb zostanie opublikowany 15.07.1999 i pozostanie otwarty przez 5 miesięcy.

Należy pamiętać, że zgłoszenie potrzeby nie wymaga odpowiedzi na projekt zamawiany. Innymi słowy nie ma żadnego związku pomiędzy zgłoszeniem potrzeby a zgłoszeniem wniosku na projekt zamawiany.

Następna ocena wniosków zgłaszających potrzeby zostanie przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca i będzie dotyczyć wszystkich zagadnień przeznaczonych do zgłoszenia potrzeb dla programu Wzrost

3 Wstępne sprawdzanie projektów (Pre-proposal check)

Termin składania projektów do wstępnej oceny upłynął (17.05.99). W ogóle złożono 573 projekty do wstępnego sprawdzenia.

Procentowy udział sprawdzonych projektów dotyczył: AK1 (42%), Materiały (16%), AK3 (14%), AK4 (10%), AK2 (8.4%), Pomiary i testy (0.7%).

Głównym celem wstępnego sprawdzania projektu było stwierdzenie czy proponowane konsorcjum spełnia wymagania formalne oraz czy proponowany projekt jest zgodny z zadaniami przewidzianymi na pierwszy konkurs, którego termin upłynął 15.06.1999r.

W wyniku oceny zgłoszonych wniosków ponad 80% projektów posiadało właściwie zbudowane konsorcium. Treść 47% z ogólnej liczby wniosków była zgodna z zadaniami przewidzianymi w konkursie na 1999r. Dotyczy to szczególnie projektów AK3 i AK4 gdzie odpowiednio 85% i 75% wniosków właściwie odpowiedziała na pierwszy konkurs.

Projekty dotyczące AK1 były wyjątkowe. Ponad połowa z nich była albo niezbyt jasno napisana albo projekty nie były zgodne z zadaniami przewidzianymi dla AK1 w pierwszym konkursie na 1999r.

Jeśli chodzi natomiast o AK2 to 30% projektów wymaga poprawy lub uszczegółowienia aby wykazać zgodność z zadaniami przewidzianymi na ten konkurs. 4% projektów z tej akcji wykraczała poza obszar programowy AK2

W przypadku ogólnych technologii (materiały oraz pomiary i testowanie), wstępna ocena projektów wykazała, że połowa z nich ma właściwe konsorcja jak i odpowiada na zadania dotyczące konkursu. 25% projektów przedstawiło niezbyt jasno zadania natomiast 4% projektów dotyczących materiałów nie obejmowała zadań konkursu.

 

 

Zbigniew Turek; zturek@ippt.gov.pl

Koordynator Programu Wzrost; http://www.ippt.gov.pl/~pt3

Krajowego Punktu Kontaktowego IPPT PAN, http://5pr.kpk.gov.pl