BUDŻET NA LATA 2001 - 2002

Dla konkursów z "fixed deadlines"
1. Akcja Kluczowa 1: "Sustainable Management and Quality of Water"    104 mln e
2. Akcja Kluczowa 2: "Global change, Climate and Biodiversity" 142 mln e
3. Akcja Kluczowa 3: Sustainable Marine Ecosystems" 86 mln e
4. Akcja Kluczowa 4: "City of Tomorrow and Cultural Heritage" 99 mln e
5. Infrastruktury 48 mln e

Dla tzw. "continuously open calls"
1. Wszystkie Akcje Ogólne 72 mln e
2. Akcje towarzyszące do 24 mln e

Strona glówna PT-4a