DODATKOWE INFORMACJE
  1. Adresy w Brukseli, pod którymi można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje związane z programem ENVIRONMENT.
  2. Adresy koordynatorów programu ENVIRONMENT w Punktach Kontaktowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych.
  3. Adresy internetowe potrzebnych dokumentów, struktury DG Research w Brukseli; przyjętych konwencji; inne
  4. Informacje o przygotowywanych konferencjach, dniach informacyjnych w Polsce i Europie:  a) nowości, b) wydarzenia - w bazie CORDIS
  5. Informacja dodatkowa dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w Akcji Kluczowej: "City of Tomorrow and Cultural Heritage", adres:&mnsp;http://5pr.kpk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/eesd/calls/cot199902a.htm
  6. Informacja dodatkowa na temat roli miast w Akcji Kluczowej "City of Tomorrow and Cultural Heritage", adres: http://5pr.kpk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/eesd/calls/cot199902b.htm
  7. Participation from non-EU countries in FP5 , adres: http://5pr.kpk.gov.pl/cordis/www.cordis.lu/fp5/src/3rdcountries.htm
Strona główna PT-4a