DOKUMENTY/FORMULARZE
  1. Formularze A - pod tym połączeniem znajdują się formularze dla wszystkich rodzajów projektów, instrukcja  wypełniania oraz kody, które należy wpisać do niektórych rubryk.
  2. Formularze A do projektów RTD - łącze do strony CORDIS
  3. Formularze A do pozostałych typów projektów - link do formularzy widoczny po przewinięciu w dół otwartej strony.
  4. Część B i C wniosku: łącze do Guide for Proposers 2 - wzory oraz instrukcja przygotowania części B i C projektu na stronach 13-19
  5. Pre-proposal checking - na stronach 20-22 otwieranego dokumentu
  6. Acknowledgement of receipt form - na stronie 23 otwieranego dokumentu
  7. Adresy internetowe potrzebnych dokumentów.
  8. Call for Proposals 15 November 2000; EESD-ESD-3

Strona główna PT-4a