logo_5PR Krajowy Punkt Kontaktowy logo_IPPT
 

Strona KPK:

  Imprezy
  Wiadomości
  Adresy

 

Part A - ENV

Environment and Sustainable Development

(Środowisko i Zrównoważony Rozwój)

Uwaga!

 • Ostatnie terminy konkursów w programie "Środowisko i Zrównoważony Rozwój:
  Advanced Study Courses: 15 marca 2002
  Accompanying measures: 17 kwietnia 2002
 • Komisja Europejska prosi o zgłaszanie swoich kandydatur na recenzentów projektów UE: zgłaszanie kandydatur
 • W bazie CORDIS uruchomiono stronę poświęconą uczestnictwu krajów stowarzyszonych w 5PR: http://www.cordis.lu/fp5/enlargement.htm
 • - Nowe wiadomości!

Wiadomości ogólne

Celem podprogramu ENVIRONMENT (ŚRODOWISKO) jest wspieranie wszelkiej działalności prowadzącej do wzrostu ekonomicznego, do poprawienia warunków życia ludności, nie zapominając jednocześnie o tym, że żyjemy na Ziemi, o którą trzeba dbać - a nie wyłącznie korzystać ze wszystkich jej zasobów. Dlatego w zapisie umieszczono stwierdzenie ,,to promote environmental science and technology so as to improve our quality of life and boost growth, competitiveness and employment, while meeting the need for sustainable management of resources and protection of the environment''.

Tematyka określona jest w:

Akcjach Kluczowych (Key Actions):

 1. Sustainable Management and Quality of Water
 2. Global Change, Climate and Biodiversity
 3. Sustainable Marine Ecosystems
 4. City of Tomorrow and Cultural Heritage

Akcjach Ogólnych (Activities of a Generic Nature):

 1. The Fight against Major Natural and Technological Hazards
 2. Development of generic Earth observation technologies
 3. Socio-Economic Aspects of Environmental Change in the Perspective of Sustainable Development

Support for Research Infrastructures

 • Global change, climate and biodiversity research facilities
 • Marine research facilities
 • Natural hazards research facilities

Po prawej stronie zamieszczono dostęp do informacji szczegółowych obejmujących wszystkie zagadnienia związane z programem ŚRODOWISKO, z lewej strony dostęp do wybranych informacji ogólnych zawartych na stronie głównej Krajowego Punktu Kontaktowego.

Strona ENV:

Tematyka
Jak uczestniczyć
Przygotowanie projektu
Dokumenty/ formularze
Zasady finansowania
Dołączanie do projektów UE
Nowe konkursy
Terminy
Dodatkowe informacje
Zasady oceny wniosków
Budżet
Poszukiwanie partnerów
Kontrakt
Nowości
Polskie sukcesy

 


Przy tworzeniu strony wykorzystano dokumenty zamieszczone przez Komisję Europejską w bazie danych CORDIS

Top Ostatnia modyfikacja:  11.03.2002r. Koordynator 4PT-ENV:     
dr Maria Antosiewicz