POSZUKIWANIE PARTNERÓW
do projektów można prowadzić korzystając z niżej wymienionych form:
 1. Chcąc umieścić zgłoszenie/ofertę współpracy należy wypełnić formularz Poszukiwania Partnerów Krajowego Punktu Kontaktowego. Zawarte w nim informacje zostaną umieszczone w bazie CORDIS, a także rozeslane do Punktów Kontaktowych w ramach kooperacji w poszukiwaniu partnerów. Informacje wyslane do Punktów Kontaktowych często są publikowane w specjalnych ulotkach informacyjnych czy magazynach, których celem jest pomoc w powstawaniu konsorcjów w ramach programów Unii Europejskiej.  Potencjalni współpracownicy zgłoszą się do Państwa osobiście. Jest to skuteczna forma poszukiwania osób zainteresowanych uczestnictwem w 5PR UE. Z reguły już po kilku dniach od zamieszczenia oferty zaczynają napływać zgłoszenia. Można w tej formie zadeklarować chęć wzięcia udziału w 5PR oferując swój potencjał naukowo-badawczy czy techniczny dla tworzącego się już konsorcjum, któremu na przykład brakuje specjalisty akurat w danej dziedzinie. Jest to najprostsza forma wejścia do projektów Unii Europejskiej. Można również poszukiwać partnera do własnego konsorcjum w celu wykonania określonych prac.
 2. Zgloszenie na formularzu poszukiwania partnerow oferty nowej technologii (technology offer) lub zgloszenie zapotrzebowania na technologię (technology request) zostanie umieszczone dodatkowo w bazie BBS (należącej do Innovation Rely Centers EU - specjalizującej się w poszukiwaniu nowych technologii i ich transferze).
 3. Poszukiwanie poprzez strony www Punktu Kontaktowego w Austrii: http://nuf.boku.ac.at/e_default.htm oraz http://www.bluewaters.at/menuset.html
 4. Poszukiwanie poprzez bazę danych PIA - baza dla krajów stowarzyszonych dostępna pod adresem http://www.dlr.de/pia
 5. Poszukiwanie poprzez bazę:

 6. 1)CORDIS - poszukiwanie określonych wyników;
  2) CORDIS - poszukiwanie określonych projektów;
  3) CORDIS - poszukiwanie partnerów;
  4)  CORDIS - Find a Partner
 7. Poprzez Key WATER Information Portal for WATER People: http://keywater.vub.ac.be/NewItems.asp  oraz http://keywater.vub.ac.be/Subscriber/Application.asp.
 8. Katalog Partnerów z konferencji EU-Biodiversity, która odbyła się 31 maja-2 czerwca 2001 w Warszawie jest dostępny w dwóch bazach: ISA  oraz  CHM .
Strona główna PT-4a