PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
 1. Osoby, które trafiły na stronę programu ENVIRONMENT nie mając ogólnych informacji o 5PR, zachęcam do przeczytania w naszym "Biuletynie CTI" - ELEMENTARZA 5PR - CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II. Znajdują się tam podstawowe wiadomości na temat 5PR, zasad uczestnictwa, zasad ogłaszania przez Komisję konkursów i składania wniosków w odpowiedzi na nie oraz szereg informacji ogólnych ułatwiających zrozumienie treści dokumentów związanych już z samym programem tematycznym. Poza tym ze strony głównej KPK możliwy jest dostęp do innych dokumentów ogólnie informujących o 5PR.
 2. Wybieramy tematykę - znając cel przygotowywanego projektu oraz zakres zaplanowanych badań, należy zapoznać się z tematami, które mogą być finansowane z programu ENVIRONMENT i wybrać ten, do którego projekt najbardziej pasuje.
 3. Wybieramy termin konkursu - terminy
 4. Wybieramy rodzaj projektu. Opis rodzajów projektów, które można składać w ramach tematów wchodzących w zakres programu ENVIRONMENT:
 5. Uczestnicy projektu - partnerzy
 6. Wypełniamy formularze.
 7. Zachęcam do przeczytania APPENDIX 1: Application Forms - znajdującego się w dokumencie "Guide for Proposers-Part2". Został w nim dobrze zilustrowany sposób przygotowywania części wniosków B i C, łącznie z przykładowymi tabelami.
 8. Pisząc wniosek projektowy należy pamiętać, że musi spełnić kilka kryteriów. Są one wymienione w tabeli - Annex I (Criteria for selection), który znajduje się w dokumencie Work Programme
 9. Dobrze jest zapoznać się z zasadami oceny wniosków.
 10. Pomoc za strony Komisji Europejskiej dla przygotowujących projekty.
 11. Wysyłanie wniosku projektu:
 12. Pełne informacje na temat przygotowania projektu zawarte są w Guide for Proposers - Part 1, oraz Guide for Proposers - Part 2
 13. UWAGA: około 20% wniosków jest odrzucanych na samym początku procedury kwalifikacyjnej z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
Strona główna PT-4a