IV Program Tematyczny
Energia, środowisko i trwały, zrównoważony rozwój EESD
B. ENERGIA
Krajowy Punkt Kontaktowy

Informacje ogólne o 5PR

Adresy

Imprezy

Wiadomości

Poszukiwanie
partnerów

Kurier KPK

Poradnik KPK

Tłumaczenia

Konsultacje

Uczestnicy

Serwer FTP-KPK

Protool

Baza danych

 

Wyniki konkursów z 14 grudnia 2001

Przygotowania do 6 Programu Ramowego

Dnia 20 marca 2002 Komisja Europejska w ramach przygotowań do Szóstego Programu Ramowego ogłosiła zaproszenie do zgłaszania propozycji tematycznych Expressions of Interest (EoI), które będą pomocne przy tworzeniu Programów Pracy (Work Programmes) i przygotowaniu pierwszych konkursów 6PR. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich potencjalnych partnerów z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących i wszystkich pozostałych, którzy zamierzają uczestniczyć w nowych formach aktywności przewidzianych w 6PR, to jest w Projektach Zintegrowanych (Integrated Projects) i w Sieciach Doskonałości (Network of Excellences). EoI dotyczy wszystkich siedmiu priorytetów tematycznych przewidzianych w 6PR, a więc

1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia 
     (Genomics and biotechnology forhealth)
2. Technologie Społeczeństwa Informacyjnego 
     (Information Society Technologies)
3. Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne 
    (Nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices)
4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna 
    (Aeronautics and space)
5. Jakość i bezpieczeństwo żywności 
    (Food quality and safety)
6. Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy 
    (Sustainable development, global change and ecosystems)
7. Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy 
    (Citizens and governance in a knowledge-based society)

Problematyka energetyczna zawarta jest w punkcie pierwszym priorytetu 6 zatytułowanym Zrównoważone systemy energetyczne (Sustainable energy systems). 
Ostatecznym terminem składania propozycji jest 7 czerwca 2002.
Zaproszenie wraz wszystkimi potrzebnymi dokumentami (tekst dokumentu zaproszenia, wskazówki dla przygotowujących propozycje i odpowiednie formularze) można znaleźć na stronie 

http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments/

Uwaga:
Korekta terminu zakończenia konkursu otwartego
(dla Accompanying measures i CRAFT)
Nowy termin 28.02.2002
Corrigenda

Konferencja
"Nowe możliwości w 5PR dla krajów stowarzyszonych" 
Sesja poświęcona PT4B Energia
29-30 listopada 2001

Prezentacje:

     ALSTOM AVL    NOVEM   Senter/EG-Liaison

********
Energy InfoDay
Bełchatów Warszawa
5-6 listopada 2001

Projekty wybranych firm europejskich
(plik.ppt)

Wyniki konkursów zakończonych i
kalendarz pozostałych konkursów
(plik.ppt)

********
Konkurs na Centra Doskonałości

Ogłoszenie 18 września 2001
Zamknięcie 31 stycznia 2002

Call for proposals

Submission Forms (Part A)

Guide for proposers Part 2
(forms Part B and C)
(zawiera część B i C wniosku zgłoszenia)

How_to_complete_the_AM_Proposal_Submission_Form

Konkurs na dołączanie się  do biegnących projektów 

Ogłoszenie 28 sierpnia 2001
Zamknięcie 14 grudnia 2001

Call for proposals

Guide for proposers Annex 4

List Achilleasa Mitsosa
 

********************************************

Wyniki konkursu z 15 marca 2001
Polska

********************************************

Wyniki konkursu z 9 lutego 2001
Wszystkie kraje   Polska
 

Stypendia Marie Curie - Wind Energy Producing Hydrogen for Fuel Cells

Staż w niemieckim NCP

**********************************************
KONKURS PT4B ENERGIA 

OGŁOSZONY 24.10.2000

Najważniejsze informacje (plik .doc)

Call for proposals for medium to long-term indirect RTD actions(plik .pdf)

Call for proposals for short-term indirect RTD actions (plik .pdf)

New Open Call cancels and replaces the Continuously Open Call 1999/C 77/15 (plik .pdf)
Uwaga: Nowy termin dla AC i CRAFT 28.02.2002
Corrigenda

Guide for proposers part 1 (plik .doc)

Guide for proposers part 2 (plik .doc)

Work Programme update (plik .doc)

Work Programme (plik .doc)

Evaluation Manual (plik .doc)
Evaluation Manual - Annex K (plik .doc)

Formularz zgłoszenia wstepnego (plik .doc)

**********************************************

EESD - ENERGIA

Informacje szczegółowe o IV PT EESD-ENERGIA

WPROWADZENIE

Nowość:
Koordynatorzy projektów zakończonych sukcesem w konkursie z 15.03.2001

Koordynatorzy projektów zakończonych sukcesem w konkursie z 9.02.2001

Koordynatorzy projektów  zakończonych sukcesem w pierwszych trzech konkursach

Kalendarz konkusów

Tematyka akcji kluczowych

Target Actions

Energia w internecie

Wzór kontraktu RTD


 
Przy tworzeniu strony wykorzystano dokumenty zamieszczone przez Komisje Europejską w bazie danych CORDIS
Top
Ostatnia modyfikacja: 25.03.2002
Koordynator EESD-ENERGIA: Andrzej Sławiński