Polscy uczestnicy 5.PR w 1999r.
Projekty w programach tematycznych
Programy tematyczne Uczestnicy złożonych projektów  
EDU JBR SME PAN GOV IND OTH Suma %
Quality of Life 191 101 18 57 3   18 388 36,7
IST 108 34 56 17 29 14 32 290 27,4
GROWTH 29 33 20 14 2 18   116 11,0
Environment 76 45 12 30 12   29 204 19,3
Energy 15 9 18 5   4 9 60 5,7
Suma 419 222 124 123 46 36 88 1058 100,0
% 39,6 21,0 11,7 11,6 4,3 3,4 8,3 100,0  
  Uczestnicy finansowanych projektów  
EDU JBR SME PAN GOV IND OTH Suma %
Quality of Life 26 11 2 6 1   0 46 30,7
IST 21 4 6 2 8 4 3 48 32,0
GROWTH 6 5 3 6 0 6   26 17,3
Environment 7 3 1 2 0   1 14 9,3
Energy 1 2 8 2   2 1 16 10,7
Suma 61 25 20 18 9 12 5 150 100,0
% 40,7 16,7 13,3 12,0 6,0 8,0 3,3 100,0  
  Współczynnik sukcesu w %  
EDU JBR SME PAN GOV IND OTH Suma  
Quality of Life 13,6 10,9 11,1 10,5 33,3 0,0 0,0 11,9  
IST 19,4 11,8 10,7 11,8 27,6 28,6 9,4 16,6  
GROWTH 20,7 15,2 15,0 42,9 0,0 33,3   22,4  
Environment 9,2 6,7 8,3 6,7 0,0   3,4 6,9  
Energy 6,7 22,2 44,4 40,0   50,0 11,1 26,7  
Suma 14,6 11,3 16,1 14,6 19,6 33,3 5,7 14,2  
EDU - uczelnie GOV - urzędy, samorządy, szpitale
JBR - jednostki badawcze IND - duże jednostki gospodarcze
SME - małe i średnie przedsiębiorstwa OTH - inne, np stowarzyszenia, fundacje, nn
PAN - Polska Akademia Nauk