Liczba wystąpień o grant 5.PR przypisana instytucji        
Instytucje z największą liczbą finansowanych projektów        
         
Lista uporządkowana wg. liczby dofinansowanych wniosków projektowych Razem zgłoszone Jeszcze nie oceniane Na liście rezerw. Finansowane
Uniwersytet Warszawski 75 11   19
Stypendia indywidualne 33     12
Politechnika Warszawska 58     11
Uniwesytet Jagielloński 75 5   9
Akademia Górniczo-Hutnicza 38     8
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 39 2   7
Politechnika Wrocławska 36     6
Uniwersytet Łódzki 26 2   6
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 20     6
Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera 14     6
Politechnika Gdańska 45   1 5
Uniwersytet Gdański 34 2   5
Politechnika Śląska 26 1   5
Akademia Rolnicza Poznań 15     5
Centrum Techniki Okrętowej 14     5
Uniwersytet Adama Mickiewicza 20   1 4
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 15     4
Instytut Matematyczny PAN 7     4
Politechnika Łódzka 28     3
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 20     3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 18 2   3
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 15     3
Akademia Rolnicza Kraków 13     3
IBIB 12     3
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 12     3
Fundacja Inkubator, Łódź 8     3
Uniwersytet Białostocki 6     3
Instytut Fizyki Jądrowej 5     3
Instytut Oceanologii PAN 25     2
Politechnika Poznańska 23     2
Politechnika Krakowska 19   2 2
Politechnika Szczecńska 10     2
Państwowy Instytut Weterynaryjny 9     2
Telekomunikacja Polska 8     2
Stocznia Szczecińska 8     2
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 7     2
Międznarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 7     2
Instytut Metali Nieżelaznych 6     2
Instytut Fizyki PAN 6     2
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii 5     2
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 5     2
Stocznia Gdynia 5     2
Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurski 4   1 2
         
Wszyscy razem 2117 63 12 364
         
Opracowano na podstawie danych własnych KPK        
30-01-2001   JS    


Ostatnia aktualizacja 01-03-01
Przez Jerzy Supel
                      Powrót