DZ-2186/99/BR Warszawa, 1999-08-02

 

Szkoły wyższe

Placówki naukowe PAN

Jednostki badawczo-rozwojowe

Według rozdzielnika

 

W związku z postanowieniem Komitetu Badań Naukowych z 20 stycznia 1999 r. (w załączeniu) uprzejmie proszę o przekazanie do 31 sierpnia br. do Krajowego Punktu Kontaktowego Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (5PR, 1998-2002) informacji o projektach złożonych przez jednostkę wraz z partnerami zagranicznymi i polskimi do 5PR. Informacja ta pozwoli Komitetowi dokładniej zaplanować środki na dofinansowanie uczestnictwa polskich jednostek w 5PR i ewentualnie wesprzeć ich starania o udział w tym programie.

Uprzejmie proszę także o aktualizowanie tej informacji w przyszłości po każdorazowym złożeniu nowych projektów w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

Informacje należy składać w formie elektronicznej (e-mail, dyskietka, format WORD) według załączonego formularza, który jest dostępny w Internecie pod adresem:

http://5pr.kpk.gov.pl/uczestnicy/tabelka.html

wraz z objaśnieniami http://5pr.kpk.gov.pl/uczestnicy/objasnienia.html

Adresat informacji:

Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
tel. (22) 826 25 02, fax (22) 826 98 15
e-mail: asiemasz@ippt.gov.pl

W przypadku nieprzekazania ww. informacji ewentualny wniosek jednostki o dofinansowanie przez KBN prac nad projektem, ze środków dz. 77 Nauka, może zostać nie uwzględniony lub dofinansowanie może być znacznie ograniczone.