Liczba zespołów uczestniczących w projektach badawczych (stan 30.09.2000r.)
Participants 30.09.00 EU15 ASOC PRE11 OTHER TOTAL
QoL All 30469 1222 2176 1650 35517
Fin 5571 247 285 296 6399
Suc.Ratio 18,3% 20,2% 13,1% 17,9% 18,0%
IST All 28140 837 1806 1772 32555
Fin 7153 228 311 387 8079
% 25,4% 27,2% 17,2% 21,8% 24,8%
GROWTH All 16598 486 980 487 18551
Fin 5735 179 207 161 6282
% 34,6% 36,8% 21,1% 33,1% 33,9%
ENV All 18139 947 1732 740 21558
Fin 2322 156 130 91 2699
% 12,8% 16,5% 7,5% 12,3% 12,5%
ENER All 8043 332 468 350 9193
Fin 2189 96 98 101 2484
% 27,2% 28,9% 20,9% 28,9% 27,0%
FP5 All 101389 3824 7162 4999 117374
Fin 22970 906 1031 1036 25943
% 22,7% 23,7% 14,4% 20,7% 22,1%