Liczba projektów zgłoszonych (All) i finansowanych (Fin) oraz współczynnik sukcesu (% Fin/All)
O przydziale do grupy krajów decyduje kraj koordynaora projektu
Proposals 30.09.00 EU15 ASOC PRE11 OTHER TOTAL
QoL All 4377 143 96 37 4653
Fin 754 31 5 6 796
% 17,2% 21,7% 5,2% 16,2% 17,1%
IST All 4049 111 222 178 4560
Fin 972 34 30 61 1097
% 24,0% 30,6% 13,5% 34,3% 24,1%
GROWTH All 1948 44 46 4 2042
Fin 597 19 2 0 618
% 30,6% 43,2% 4,3% 0,0% 30,3%
ENV All 4301 221 118 24 4664
Fin 501 50 0 0 551
% 11,6% 22,6% 0,0% 0,0% 11,8%
ENER All 1362 54 52 25 1493
Fin 340 17 17 11 385
% 25,0% 31,5% 32,7% 44,0% 25,8%
FP5 All 16037 573 534 268 17412
Fin 3164 151 54 78 3447
% 19,7% 26,4% 10,1% 29,1% 19,8%