Udział polskich partnerów w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej
konkursy otwarte w roku 1999 Programy horyzontalne
    INCO-2 INNOVATION Styp. SER HLSC INFRA RTN Razem
Zgłoszenia Liczba projektów zgłoszonych do 5.PR ogółem 185 1482   195   288 454 2604
Liczba uczestników w 5.PR ogółem 209 4184 2974 251   3 500 11118
Liczba projektów z polskim udziałem 34 24   23   10 55 146
Liczba projektów z polskim koordynatorem 34 2     36
Liczba uczestników z Polski 34 27 16 26 3 10 56 172
Oczekiwane dof. UE dla polskich uczestników (MEuro) 26,855 0,987 1,617 2,734 0,133 0,000 6,500 38,8
Realizowane Liczba finansowanych projektów z polskim udziałem 9 8   9   4 20 50
Liczba finansowanych projektów z polskim koordynatorem 9 0     9
Liczba finansowanych uczestników z Polski 9 10 8 9 3 4 20 63
Koszt całkowity projektów z udziałem polskim (MEuro) 8,680 4,892 0,794 6,171 0,704 1,973 5,563 28,8
Budżet całkowity uczestników z Polski (MEuro) 8,680 0,344   0,133 0,038 9,2
oczekiwane dof. z UE dla polskich uczestników (MEuro) 6,752 0,232 0,794 0,441 0,133 0,038 0,375 8,8
Styp. Stypendia Marii Curie HLSC Konferencje
SER Socio-Economic Research INFRA Infrastruktura
RTN Training Networks