Udział polskich partnerów w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej
konkursy otwarte w roku 1999 Programy tematyczne
    QoL IST GROWTH ENVIRON. ENERGY Razem
Zgłoszenia Liczba projektów zgłoszonych do 5.PR ogółem 4653 3814 1100 2214 1011 12792
Liczba uczestników w 5.PR ogółem 26998 26773 9698 18213 6077 87759
Liczba projektów z polskim udziałem 287 202 79 115 44 727
Liczba projektów z polskim koordynatorem 14 32 0 5 3 54
Liczba uczestników z Polski 372 314 119 178 65 1048
Oczekiwane dof. UE dla polskich uczestników 44,982 47,985   26,542 8,800 128,3
Realizowane Liczba finansowanych projektów z polskim udziałem 40 32 18 13 11 114
Liczbafinans. projektów z polskim koordynatorem 2 1 0 0 1 4
Liczba finansowanych uczestników z Polski 48 45 24 14 16 147
Koszt całkowity projektów z udziałem polskim 81,643 89,767 64,150 34,130 39,432 309,1
Budżet całkowity uczestników z Polski 4,831 5,754 3,957 1,769 3,726 20,0
oczekiwane dof. z UE dla polskich uczestników 4,557 5,010 2,589 1,692 1,599 15,4
Wyniki opracowane na podstawie danych rejestrowanych w Krajowym Punkcie Kontaktowym 5.PR